Zásady ochrany osobných údajov

Vážený návšetvník webu www.alvavypredaj.sk,

aby ste si mohli kúpiť tovar cez náš internetový obchod, potrebujeme vaše osobné údaje. Bezpečnosť vašich údajov a ich spracúvanie zákonným spôsobom je pre nás prvoradé.  Tu sa dozviete, ako vaše osobné údaje spracúvame a ako dosiahneme ich bezpečnosť.

Kto sme?

Vaše osobné údaje spracúva naša spoločnosť ALVA, spol. s r.o., Poľovnícka 375/43, Tovarníky 95501.
IČO 17642965, DIČ 2020419291, IČ DPH SK2020419291,
Tel. 038/5327214,  0905 600 643, e-mail: info@nabytokalva.sk.
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka č. 594/N.
(ďalej len „prevádzkovateľ“).

Aké osobné údaje spracúvame?

Zákazník
Aby sme vám mohli predať a doručiť tovar a plniť si všetky zákonné a zmluvné povinnosti s tým súvisiace, spracúvame vaše osobné údaje v rozsahu
meno, priezvisko, adresa pre doručenie, fakturačná adresa, údaje o objednávkach, údaje o platbách, tel.č., email.

Marketing
Aby sme vám mohli zasielať informácie o produktoch a službách a obracať sa na vás s prieskumom trhu,  spracúvame vaše osobné údaje v rozsahu
meno, priezvisko, tel. č., email.

Na aký účel spracúvame vaše osobné údaje?

E-shop
Vaše osobné údaje spracúvame za účelom uzatvorenia zmluvy cez internet a jej plnenia, a to najmä na prijatie a zaevidovanie objednávky, vybavenie objednávky, zaslanie tovaru, vydania účtovného dokladu, riešenie odstúpenia od zmluvy a prípadnej reklamácie.

Marketingová komunikácia
Vaše osobné údaje spracúvame za účelom starostlivosti o zákazníka, poskytovania informácií o produktoch a službách a prieskumu trhu, a to prostredníctvom vybraného spôsobu komunikácie. Vaše osobné údaje spracúvame na tento účel, iba ak nám na to dáte súhlas.

Ako nám môžete dať súhlas?

Súhlas na spracúvanie vašich osobných údajov nám môžete dať niektorým z týchto spôsobov:

 • cez online formulár;
 • prihlásením sa na newsletter.

Ako môžete súhlas odvolať?

Súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktorý ste nám dali, môžete kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať:

 • kliknutím na link „Odhlásiť z newslettera“, ktorý sa nachádza v pätičke každého reklamného mailu;
 • zaslaním oznámenia na email info@nabytokalva.sk
 • odovzdaním oznámenia v ktorejkoľvek našej predajni.

Komu vaše údaje poskytujeme?

S vašim súhlasom poskytujeme osobné údaje len v prípade objednávok z e-shopu spoločnosti nášho externého účtovníka.

Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje?

 1. Účtovné doklady sa uchovávajú po dobu 10 rokov.
 2. Kúpne zmluvy uzatvorené prostredníctvom internetového obchodu sa uchovávajú po dobu vybavenia objednávky a po nevyhnutný čas pre prípad uplatnenia práv, napr. reklamácie.
 3. Kúpne zmluvy sa uchovávajú dobu trvania zmluvy a po nevyhnutný čas pre prípad uplatnenia práv, napr. reklamácie.
 4. Dokumenty vzťahujúce sa k reklamácii sa uchovávajú po dobu 5 rokov.
 5. Dokumenty týkajúce sa súdnych sporov sa uchovávajú po dobu 10 rokov.
 6. Dokumenty týkajúce sa marketingu sa uchovávajú po dobu, na ktorú dotknutá osoba poskytla súhlas, príp. po kratšiu dobu do odvolania súhlasu. Ak nie je daný súhlas na konkrétnu dobu, osobné údaje sa spracúvajú pokiaľ sa neskončil účel, v súvislosti s ktorým súhlas daná osoba dala.

Kam prenášame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje neprenášame do tretích krajín.

Nie ste spokojný?

Ak nie ste spokojný s tým, ako spracúvame vaše osobné údaje, môžete nám dať o tom vedieť na email info@nabytokalva.sk. Tiež máte možnosť podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov, ak si myslíte, že vaše osobné údaje spracúvame nezákonne.

Ako zabezpečíme ochranu vašich osobných údajov?

Bezpečnosť vašich osobných údajov je pre nás prvoradá. Aby sme zabezpečili ochranu vašich osobných údajov, prijali sme potrebné technické a organizačné opatrenia. Všetky osobné údaje spracúvané na serveri našej spoločnosti sú šifrované.

Záverečné ustanovenia

Tieto zásady ochrany osobných údajov nadobúdajú platnosť dňom ich zverejnenia dňa 24.5.2018.
Vyhradzujeme si právo tieto zásady zmeniť, ak dôjde k zmene spracúvania osobných údajov v našej spoločnosti. O každej zmene budete informovaný e-mailom.